1. Kun. K. Garucko pareiškimas
2. Nepalūžkit, ąžuolėliai. Baliui (eil.)
3. SOS! SOS! SOS!
4. Atviras laiškas Lietuvos KP antrajam sekretoriui
5. V. Mykolaičio-Putino eilėraštis
6. Prekyba tautomis
7. Tik neapleisk! (eil.)
8. Žvilgsnis į ateities Lietuvą
9. Kur Nemunėlis. Tėvyne Motina (eilės)