BYLA Nr. 345

Per 10 kalinimo mėnesių P. Pluirai buvo leista parašyti savo žmonai vos vieną laišką.

***

Virgilijaus Jaugelio motina iš savo sūnaus per 5,5 mėnesio negavo jokio laiško.

***

Virgilijaus tardytojas kapitonas Pilelis motinai išsitarė, kad per 20 darbo metų dar nebuvo sutikęs tokio žmogaus — baisiai užsispyrusio ir visur besimeldžiančio.

***

J. Gražys parašė iš kalėjimo vieną laišką, kuriame rašo, kad labai pašlijusi jo sveikata.

***

1974 rugsėjo pradžioje paaiškėjo, kad suimtojo J. Stašaičio byla jau užbaigta ir perduota teismui.

***

Rugsėjo antroje pusėje P. Pluiros žmona gavo iš Respublikinės Prokuratūros žinią, kad jos vyro, Petro Pluiros, byla taip pat užbaigta ir perduota teismui.

***

Daugiau žinių apie suimtuosius LKB Kronika neturi.