Patriubavičius sako paskutinį žodį. Jis apgailestauja, kad avarija įvykusi per jo neapdairumą. Baigdamas kelias minutes trukusį žodį, jis paprašė, kad teismas suteiktų jam galimybę atšvęsti 25-rių metų vedybinio gyvenimo sukaktį laisvėje.

Teisėjas paskelbė, kad nuosprendis būsiąs paskelbtas rytoj.

Aukščiausiajam Teismui nuo gruodžio 17 dienos buvo per maža laiko nuspręsti, kokią skirti teisiamiesiems bausmę.