LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr.14; 1975 m. sausio mėn.
Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų!