• Naujoji Konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius

• Į pasaulio sąžinę!

• Kas naujo Gulage?

• Kokie kunigai globoja saugumietį?

• Šalin KGB rankas nuo seminarijos!

• Telšiuose žudikas — Raslanas

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Katalikai Tarybų Sąjungoje

• Nauji pogrindžio leidiniai

1978.V.31.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 33

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.