„AUŠRA Nr. 13 (53). šiame numeryje rašoma apie Lietuvos skandinimą alkoholyje, apie tarybinę mafiją— KGB veiklą ir daug kitų dalykų. Numeris pasirodęs 1978 m. spalio mėnesį.

***


(Virgilijus Jaugelis—pogrindžio sąlygomis pasiekė kunigystę):
„RŪPINTOJĖLIS" Nr. 7. pasirodė 1978 m. pačioje pabaigoje ir yra skirtas buvusiam kaliniui už „LKB Kronikos" dauginimą, o dabar pogrindžio sąlygomis pasiekusiam kunigystę Virgilijui Jaugeliui. Numerio įžangoje rašoma:

Kunige Virgilijau,

Nuo vaikystės Tu puoselėjai svajonę— 
būsiu kunigas. Tačiau nežinojai, 
kiek daug kliūčių sutiksi šiame 
kelyje. Tau daug metų KGB ranka 
uždarė Seminarijos duris. Ta pati 
ranka Tave įgrūdo į lagerį tik už 
tai, kad mylėjai Tėvynę ir Bažnyčią. 
Pabūgo kankintojai, kad nenumirtum 
ties jų kojom ir vos gyvą išmetė 
Tave prie savųjų namų vartelių.


O Tu ir tada nepraradai vilties—
būsiu kunigas! Ir štai Tu prie
Viešpaties altoriaus. Į Kristaus
kančios Taurę Tu įdedi ir aukoji
savo kančios dienas.
Visa tikinčioji Lietuva sveikina
Tave ir linki—aukok ir Kristaus
ir savo gyvenimo auką už mūsų visų
ateitį.

N. B. Kun. Virgilijus Jaugelis pirmąsias šv. Mišias viešai aukojo š. m. lapkričio 1 d. Kybartų bažnyčioje.

***


„PERSPEKTYVOS" Nr. 5 ir Nr. 6. Abu numeriai pasirodė beveik kartu 1978 m. pabaigoje. Juose diskusine tvarka dedama daug aktualių straipsnių.

***


„DIEVAS IR TĖVYNĖ" Nr. 9. Leidinio didžiausią dalį užima apsakymas „Naktis", kuriame paliečiama daug opių šiandienių problemų.

***

 

L i e t u v i, n e p a m i r š k!


P. Plumpa, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. Lapienis, B. Gajauskas, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

***