• Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas

• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas, išrinkus Šv. Tėvu Joną Paulių II

 Bažnyčios veiklos sekimas

 Mūsų kaliniai

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

 Katalikai Tarybų Sąjungoje

 Nauji pogrindžio leidiniai

1979.1.6.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR.
36

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.