1979 m. sausio 25 d. TTG Katalikų Komitetas pasiuntė pareiškimą (dokumento Nr. 6) TSKP Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui, kuriame pasakojama, kaip barbariškai Lietuvoje naikinamos religinės-meninės vertybės.

***

1979 m. sausio 25 d. pareiškime (dokumento Nr. 7) LTSR Prokurorui TTG Katalikų Komitetas protestuoja prieš kunigų ir tikinčiųjų diskriminaciją, siejamą su kunigų—Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus teismais.

***

1979 m. sausio 26 d. pareiškime (dokumento Nr. 8) TSKP Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui TTG Katalikų Komitetas pasakoja apie grubią Moldavijos tikinčiųjų diskriminaciją ir prašo asmeniškai įsikišti, kad būtų nutrauktas persekiojimas. Pareiškimas parašytas, reaguojant į Moldavijos katalikų TTG Katalikų Komitetui atsiųstą prašymą.

***

1979 m. sausio 31 d. pareiškime Lietuvos Prokurorui TTG Katalikų Komitetas prašo grąžinti kun. Virgilijui Jaugeliui religinę knygą „Krikščionis pasaulyje", kurią atėmė Raseinių milicija. Dokumento Nr. 9.

***

1979 m. vasario 7 d. dokumente Nr. 10 TTG Katalikų Komitetas pasakoja, kad iš Juliaus Sasnausko milicija atėmė Lietuvos ATP skirtą dokumentą, kuriuo užstojamas Helsinkio grupės narys Viktoras Petkus. „Kokia teise milicijos pareigūnai atiminėja LTSR Vyriausybei adresuotus dokumentus?" —klausiama pareiškime.

***

1979 m. vasario 10 d. pareiškime Lietuvos TSR Prokurorui užstojamas moksleivis Mindaugas Judeikis, kurį nuolatos persekioja Lazdijų rajono saugumo darbuotojas Algis Gylys.

***

N. B. Nė į vieną Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto dokumentą sovietinės valdžios instancijos nereagavo.