Tikroji Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtis

Kun. B. Laurinavičiaus raštas Rugieniui

Adutiškio klebono B. Laurinavičiaus ir tėvų pareiškimas

Kliudymas vykti į Šiluvos atlaidus, Kryžių kalne kryžių sunaikinimas

Klaipėdos tikintieji dėl bažnyčios

Telšių vyskupijoje komjaunuolių nebaudžiamas pamaldų trukdymas ir kryžių iš bažnyčios naikinimas

Karklėnų mokinės herojiškas pasipriešinimas reikalavimui, kad bažnyčioje nevargonuotų

Kliudymai Sutvirtinimo sakramentui teikti Šeduvoje

Draudimas  eiti  į  bažnyčią  su  tautiniais  drabužiais Joniškėly

Kas į Ameriką leidžiamas

Kun. Zdebskio sutiktuvės

Malda už Tėvynę