1. „Aušra" Nr. 18.
2. „Perspektyvos" Nr. 13, 14, 15, 16. Numeriai išeina kas mėnesį.
3. „Rūpintojėlis" Nr. 11, 12.
4. „Ateitis" Nr. 2, 3.
5. „Tiesos kelias" Nr. 14.
 

*     *     *

L i e t u v i ,     n e už m i r š k !

    Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Sergiejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Petras Paulaitis, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

*     *     *