• Ką žada 1980-ji?
• Tremtiniai sveikina Šv. Tėvą
• Už žmogaus teisių deklaraciją
• Kratos
• Mūsų kaliniai
• Lietuviai gina savo kalbą
• Ordinarai remia blaivybės sąjūdį
• Kunigų ir tikinčiųjų protestai
• Apie „prasimanymus" užsienio spaudoje
• Anilionis — Bažnyčios korikas
• Tikinčiųjų studentų diskriminacija 
• Kova už Klaipėdos bažnyčią
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje 
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai


1980 m. sausio 1 d.

LKB KRONIKA Nr. 41

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.

    Numeris skiriamas Klaipėdos tikintiesiems, atkakliai kovojantiems už savo bažnyčios atgavimą.