• Šviečiantis žiburys (a.a. kun. V. Jaugelis)
• Kratos ir tardymai
• Ordinarų terorizavimas
• Kova prieš Bažnyčia stiprėja
• TTG Katalikų Komitetas
• Kompartijos nerimas
• Kun. A. Gražulio persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai

1980 m. kovo 19 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 42

Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 
Eina nuo 1972 m.

Numeris skiriamas a.a. kun. Virgilijaus Jaugelio 
didvyriškos aukos atminimui