1981 m. gegužės 31 d. mes, Lietuvos katalikai, su malda lūpose per Varšuvos radiją sekėme Lenkijos Primo kardinolo Stepono Višinskio laidotuves. Mes negalėjome asmeniškai jose dalyvauti, bet širdimi buvome su Jumis.

Per keletą dešimtmečių mes stebėjome kardinolo Stepono Višinskio vadovaujamo lenkų episkopato didvyrišką kovą už Bažnyčios ir žmogaus teises Lenkijoje ir iš šios kovos ne kartą sėmėmės įkvėpimo. Kardinolo Stepono Višinskio mirtis yra skaudus nuostolis ne tik Jums, bet ir visiems, kovojantiems už Kristaus karalystę ir už žmoniškesnį pasaulį.

Jūsų Eminencija, priimkite mūsų užuojautos, pagarbos ir meilės pareiškimą.

Lietuvos katalikai