• Jo šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II

• J. E. kardinolui Pranciškui Makarskiui

• Garbingajam Nobelio premijos laureatui A. Sacharovui

• Mečislovo Jurevičiaus teismas

• Inžinieriaus Vytauto Vaičiūno teismas

• Mūsų kaliniai

• RRT „šviečia" tikinčiuosius ir kunigus

• Rašo Kunigų tarybos

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

1981 birželio 29 d.

LKB KRONIKA Nr. 48


Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.

Numeris skiriamas paaukojusiems laisvę už tikėjimo 
laisvę — Vytautui Vaičiūnui ir Mečislovui Jurevičiui