Sergiejus Kovaliovas
Balys Gajauskas 
Viktoras Petkus   
Mečislovas Jurevičius 
Vytautas Vaičiūnas  
Povilas Pečeliūnas 
Gintautas Iešmantas  
Julius Sasnauskas 
Anastazas Janulis
Vytautas Skuodis 
Petras Paulaitis   
Algis Statkevičius 
Antanas Terleckas 
Genė Navickaitė

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti.