1982 m. birželio 6 d. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Liudvikas Povilonis Kauno katedroje suteikė kunigystės šventimus šiems dijakonams:
Arnašiui Albinui  
Briliui Vytautui 
Degučiui Zenonui
Čiupalai Stasiui 
Filipčik  Anton
Gražuliui Juozui 
Gvazdovič Kazimir 
Kulviečiui Edmundui
Meiliui Kaziui
Nestiukui Leonidui 
Norkūnui Juozui
Orantui Aloyzui 
Petraičiui Alfonsui  
Puzonui Rokui 
Vaselkai Žygintui
Vilučiui Kęstučiui


Tą pačią dieną Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Romualdas Krikščiūnas suteikė kunigystės šventimus dijakonams — Albinui Paltanvičiui ir Raimundui Saprigonui.

Tiek daug kunigų vienais metais Kauno Kunigų Seminarija išleido tik 1963 metais.

Naujuosius kunigus po šventimų Seminarijoje sveikino didelė minia tikinčiųjų, atvykusių į šventimus iš įvairių Lietuvos vietovių. Labai turiningai, atsakydami į jaunimo sveikinimus, kalbėjo kunigai Kazys Meilius ir Rokas Puzonas. Visus pradžiugino, kad naujieji kunigai, nepaisant sunkių sąlygų, išeina į darbą nepalaužta dvasia.

Šis didelis naujų kunigų būrys gerokai papildys praretėjusias darbingų Lietuvos kunigų eiles. „Kronika" linki, kad naujieji kunigai susiorientuotų dabarties sąlygose ir visą gyvenimą drąsiai ir ištikimai liudytų Kristų persekiojamos tautos katalikams ir nuklydusiems broliams.