• Dėkojame
• Sovietinis vandalizmas
• Kunigų Seminarijoje
• RRT „plauna smegenis"
• Sovietinės „sąžinės laisvės" auka
• Genovaitė Navickaitė laisvėje
• Kratos ir tardymai
 Mūsų kaliniai
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji
• Katalikų kalendorius — žinynas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji leidiniai1982 m. gegužės 31 d.

LKB KRONIKA Nr. 53

Perskaitęs duok kitam!
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.