Rainiai (Telšių r.). 1982 m. birželio 18 d., nepaisant sargybos, Žemaičių kankiniams atminti miškelyje iškilo 3 metaliniai kryžiai. Juos sunaikino birželio 20 d.

* * *

Anulėnai (Telšių r.). 1982 m. birželio 21 d. nugriautas tikinčiųjų atstatytas kryžius Šiaulių — Palangos plento ir Eigirdžių — Anulėnų kelio kryžkelėje. Traktorius sutrynė ir nuo seno stovėjusią tvorelę aplink kryžių.

* * *

Paukštakiai (Plungės r.). 1982 m. birželio 25 d. buldozeriu sulaužytas kaimo kryžkelėje stovėjęs kryžius.

 

* * *

Šateikiai (Plungės r.). 1982 m. gegužės 3 d. nugriauta netoli Šateikių mūrinė meniška koplytėlė.
 

* * *

Kapčiamiestis (Lazdijų r.). Kapčiamiesčio tikintieji 1982 m. birželio 24 d. kelyje Kapčiamiestis — Kauknorės pastatė medinį kryžių. Sekančią dieną Lazdijų r. VK pirmininko pav. Vanagas, atvykęs į Kapčiamiestį, įsakė eiguliui A. Ignatavičiui, kadangi kryžius stovi jo eiguvoje, jį nugriauti.

Ir tai buvo padaryta liepos 12 d. apie 13-15 val. Žmonės kalba, kad kryžių nukirto A. Ignatavičius su sūnumi Romu ir žentu.

Po poros dienų toje vietoje išaugo du kryžiai.
Birželio 30 d. Kapčiamiesčio — Gardino plento pamiškėje buvo pastatyta meniška šv. Antano koplytėlė žuvusiems už tautos laisvę.

Po poros valandų koplytėlė buvo vandališkai ištaškyta.
Liepos 14 d. Kapčiamiestyje įvyko uždaras partinis susirinkimas, dalyvaujant rajono partijos atstovui. Susirinkime aktyvistai ir draugovininkai buvo įpareigoti budėti, kad apylinkėje nestatytų kryžių.

Tačiau Kapčiamiesčio tikintieji, ypač jaunimas ir vaikai, pasiryžo globoti kiekvieną kryžių, o nugriautus — tuoj pat atstatyti.
 

* * *