• Mūsų džiaugsmas, viltys ir nerimas

• J. E. Vysk. V. Sladkevičius užima Kaišiadorių vyskupo sostą

• J. E. Vysk. A. Vaičiaus konsekracija ir ingresas

• Atlaidai Ž. Kalvarijoje

• Po Panų kalno sunaikinimo

• Lietuvio-kataliko kryžiaus kelias sovietinėje armijoje

• Mūsų kaliniai

• Konstitucijos „laisvės" ir gyvenimo tikrovė

• Valdžios pastangos atskirti kunigą nuo liaudies

• Kryžių naikinimas

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

1982 m. rugpiūčio 15 d.

LKB KRONIKA Nr. 54

Perskaitys duok kitam!
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.