„Aušra", Nr. 34 (74). Išleista 1982 m. gruodžio mėn.
„Lietuvos ateitis", Nr. 5.

Lietuvi, neužmiršk!

Kun. Alfonsas Svarinskas     
Jadvyga Bieliauskienė 
Sergiejus Kovaliovas           
Anastazas Janulis 
Antanas Terleckas              
Julius Sasnauskas 
Povilas Pečeliūnas              
Doc. Vytautas Skuodis 
Mečislovas Jurevičius           
Vytautas Vaičiūnas 
Balys Gajauskas                 
Gintautas Iešmantas 
Viktoras Petkus                 
Algirdas Statkevičius 

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!