Areštavus kun. Alf. Svarinską, valdiški bedieviai pradėjo šmeižtų kompaniją prieš suimtąjį kunigą, TTG Katalikų Komitetą ir uoliausius kunigus, norėdami visus nuteikti prieš juos. Tačiau, nepaisant propagandos riksmo, visoje Lietuvoje prasidėjo parašų rinkimo akcija dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo. Daugiausia čia pasidarbavo jaunimas, rizikuodamas užsikirsti sau kelią įstoti į aukštąsias mokyklas, prarasti darbą ar būti pašalintiems iš mokslo įstaigų.

Saugumiečiai darė viską, kad tik išgąsdintų parašų rinkėjus: vienur juos išjuokdavo prie bažnyčių, kitur — atimdavo parašus čekistai (Griškabūdžio bažnyčioje) arba kunigai (Kauno Prisikėlimo bažnyčioje kun. Nikodemas Čėsna), išvarydavo iš bažnyčių ir pan.

Didesniuose centruose saugumiečiai, pastebėję aktyvesnius parašų rinkėjus, šaukėsi juos į saugumą šantažavimui, pvz.: Kaune —

Arūnas Rekašius — išvežtas iš darbo į karinį komisariatą;

Saulius Kelpšas — nuvežtas į saugumą iš namų, 

Antanas Šilinskas — iš darbo nuvežtas tardymui į saugumą.

Nedingėje (Varėnos raj.) berenkant prie bažnyčios parašus, suėmė Arūną Rekašių ir Jaunių Kelpšą.


Varėnoje sulaikę „tikrino" Sauliaus Kelpšos, Valdo Kelpšos ir Kęsto Rekašiaus asmenybes.

Greta skaudžių įspūdžių, būdavo ir džiugių momentų, kai daugybė žmonių pasirašydavo su dideliu noru, net su ašaromis akyse, o buvo tokių, kurie siūlėsi, jei reikia, savo krauju pasirašyti už kun. A. Svarinską (Alytuje).

Ilgametis kalinys Petrą Paulaitis taip išsireiškė: „Aš už savo tautinius ir religinius įsitikinimus atidaviau 24 metus. Užkraukite kun. Svarinskui skirtą bausmę man, — jis daug gero daro Bažnyčiai".

Dar surinkta parašų:
Molėtai — 701 Želva — 117 Videniškės — 190 Labanoras — 161 Alanta — 327 Šilalė — 357 Pajūris — 43 Teneniai — 45 Skaudvilė — 177 Adutiškis — 407 Dūkštas — 758

Utenos dekantas apie 3 tūkst.
Zarasų dekanatas apie 2 tūkst.

Ceikiniai — 372   Ignalina ir Vidiškės — 928
Daugėliškis — 606   Smalvos — 123
Kaltinėnai — 170 Palūšė — 162
Mielagėnai — 908  Tverečius — 497
Vosiūnai — 148