• Kun. Alf. Svarinsko teismas

 Parašus berenkant

• Pasakoja kun. Alf. Svarinsko draugai

• Ir vėl nauja auka

• J. Bieliauskienė antrą kartą išeina Gulago keliais

• Kratos ir tardymai

• Mūsų kaliniai

• Velykinės pabiros

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

1983 gegužės 22 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 58

Duok kitam!
Jei gali, padaugink!
Eina nuo 1972 metų.

 

Numeris skiriamas kun. Sigitui Tamkevičiui, TTG 
Katalikų komiteto nariui, savo gyvenimu paliudijusiam 
gražiausia meilę Dievui ir Tėvynei.