Šiame numeryje:
1 TTGKK mini penkerių metų įsikūrimo sukaktį
2 Lietuvos tikinčiųjų sveikinimas Popiežiui Jonui-Pauliui II 25-erių vyskupystės metų proga
3 Vis didėja Lietuvos Bažnyčios persekiojimas, vis labiau auga nerimas tautoj
4 Protestai nesiliauja
5 Persekiojama Lietuvos Bažnyčia meldžiasi vis uoliau
6 Dėkojame už auką!
7 Tiesos negalima nuteisti . . .
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Žinios iš vyskupijų

1983 m. lapkričio 1 d.

LKB KRONIKA Nr. 60

Eina nuo 1972 metų.

Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas grįžusiems iš Gulago tikėjimo ir laisvės 
kaliniams — Anastazui Januliui ir Vytautui Vaičiūnui!
Lietuva 1983