Šventasis Tėve, Katalikiškoji Lietuva nuoširdžiai dėkoja Jūsų šventenybei už tėvišką rūpestį Bažnyčia Lietuvos žemėje, kurį taip jaudinančiai pareiškėte dar kartą šventąja Mišių Auka įsijungdami į mūsų Tautos Globėjo šv. Kazimiero jubiliejaus paminėjimą.

Su skausmu apgailestaujame, kad Jums, Šventasis Tėve, nebuvo leista šv. Mišių Auką atnašauti mūsų sostinėje Vilniuje, prie šv. Kazimiero karsto. Lietuvos kunigai ir tikintieji nepraranda vilties ir tikisi Jus sulaukti savojoje žemėje.

Jūsų dėmesys Bažnyčiai mūsų krašte ir palankumas mūsų tautai skatina mus, nepaisant visų išbandymų, sunkumų ir gąsdinimų, didesnei ištikimybei Kristaus Bažnyčiai.

Katalikiškos Lietuvos vardu reiškiame Jums, šventasis Tėve, nuoširdžiausią padėką, sūnišką meilę ir visišką paklusnumą.