Šaukėnai (Kelmės raj.). 1984 m. spalio mėn. komjaunuoliško amžiaus Šaukėnų vidurinės mokyklos mokiniai, atsisakę stoti į komjaunimą, perauklėjimui buvo vežami į Kelmę. Po atitinkamo auklėjimo tik viena mergaitė sutiko stoti į komjaunimą.

* * *

Vidsodis (Kelmės raj.). 1984 m. spalio 15 d. pas Vidsodyje gyvenančius Turauskus apsilankė aštuonmetės mokyklos direktorius Kęstutis Vinča. Susinervinęs ir įsikarščiavęs direktorius barė Adomą Turauską, kam jis savo sūnų Modestą, besimokantį penktoje klasėje, vedasi į bažnyčią, neleidžia stoti į pionierių organizaciją. Tėvas paaiškino „Aš einu į bažnyčią ir mano vaikas eina, o pionierium būti jis pats nenori". Kai direktorius pakeltu tonu toliau barė A. Turauską, į pokalbį įsiterpė pas Turauskus buvęs svečias „Kodėl čia toks triukšmas? Dabar gi skelbiama religijos laisvė".

Spalio 16 d. mokykloje Modestą Turauską užsipuolė vedėja Merkelienė „Kam eini į bažnyčią, kodėl nesirašai į pionierius? Mes tau dar parodysim!" — gąsdino berniuką vedėja. Moytojai nustatė prieš Modestą klasės draugus, jie pradėjo pašiepti savo draugą. Išgąsdintas vaikas susirgo. Tėvams teko kreiptis pas gydytoją. Savaitę laiko M. Turauskas dėl ligos negalėjo lankyti mokyklos.