Šiame numeryje:

1. 500 metų jubiliejus jau čia pat,

2. Dar viena auka . . .

3. Kratos ir tardymai

4. Mūsų kaliniai

5. Kam tarnauja melas?

6. Žinios iš vyskupijų

7. Sovietinėje mokykloje

8. Iš „LKBK" archyvo

9. Nauji pogrindžio leidiniai

LKB KRONIKA NR. 65

Eina nuo 1972 metų. 
Jei gali — padaugink. 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas suimtam kunigui 
Jonui-Kastyčiui Matulioniui