• Šiandienos rūpesčiai
• Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant
• Dėkojame!
• Iš Vlado Lapienio teismo
a) V. Lapienio gynimasis ir paskutinis žodis

b) Teismo nuosprendis
• Skaitytojo mintys, perskaičius J. Kazlausko ir V. Balkevičiaus straipsnius — "Kaip gaminami šventuoliai" ir "Jėzuitiškos tiesos prasmė"
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai

1985 m. spalio 16 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr.68

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!