Išdavystės nesibaigia

P. Anilionis "moko" būsimuosius kunigus

Skaitytojo laiškas "Kronikai"

Kada liausis bažnyčių išniekinimai?

Žinios iš vyskupijų

Mūsų kaliniai

Iš "Kronikos" archyvo

Sovietinėje mokykloje

Nauji pogrindžio leidiniai

1986 m. sausio 10 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 

Nr. 69

Eina nuo 1972 metų!

Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!