Nuoširdžiai dėkojame Dieviškai Apvaizdai už nuolatine, globą, lydėjusią "LKB Kroniką" per 15 metų! Dėkojame už džiaugsmus ir už kentėjimus, už viską, ką Viešpaties Valia skyrė.

"LKB Kronikos" redakcija dėkoja visiems, kurie dėl "Kronikos" kentėjo lageriuose, kalėjimuose, pergyveno kratų ir tardymų košmarus.

Dėkojame broliams išeivijoje už pasiaukojimą, ginant Bažnyčios ir tautos reikalus, verčiant ir platinant "LKB Kroniką". 
Dėkojame visiems, kas "Kroniką" lydi darbu, malda ir auka. 
Gerasis Dievas teatlygina visiems!