• Dėkojame! 

• Laužyti kryžiai

• Jubiliejus ir neprašyti padėjėjai 

• Pareiškimai ir protestai 

• Kratos ir tardymai 

• Mūsų kaliniai 

• Žinios iš vyskupijų


1987 m. liepos 12 d.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr.74

 

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!