• Žvilgsnis į praėjusius 1987 metus

 • Pareiškimai ir protestai

 • Iš a.a. kun. Juozapo Zdebskio laiškų

 • Kratos ir tardymai 

 • Mūsų kaliniai

 • Žinios iš vyskupijų 

 • Sovietinėje mokykloje 

 • Nauji pogrindžio leidiniai


1988 m. vasario 14 d.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 76

 

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!