• Pagarba Bažnyčios ir Tautos didvyriams

 • Iš teismo salės 

 • Pareiškimai ir protestai 

 • Kratos ir tardymai

 • Mūsų kaliniai 

• Žinios iš vyskupijų 

 • Sovietinėje mokykloje

1988 m. gegužės 7 d.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 77

 

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!