• Dėkojame šv. Tėvui Jonui-Pauliui II 

 • Sveikiname Kardinolą Vincentą Sladkevičių 

 • Kardinoliška Lietuva 

 • Pareiškimai ir protestai

 • Kratos ir tardymai

 • Mūsų kaliniai 

 • Žinios iš vyskupijų

 • Sovietinėse respublikose

1988 m. liepos 16 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 78


Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kardinolui Vincentui Sladkevičiui

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!