Rovno (Ukraina, Rovno sritis). 1988 m. rugpjūčio 1 d. apie 8,30 val. netoli Rovno miesto autoinspekcija sulaikė lengvąjį automobilį, vairuojamą Indūros (Baltarusija, Gardino sritis) klebono kun. Kazimiero Žilio. Milicijos pareigūnai elgėsi grubiai, kun. K. Žilys ir kartu su juo važiavę du klierikai buvo sulaikyti, tardomi, pareigūnai be prokuroro sankcijos padarė kratą automobilyje, jos metu paėmė religines knygas, dauguma jų prieškarinio leidimo. Kun. K. Žilys buvo maždaug 8 vai. tardomas milicijos ir Rovno srities RRT įgaliotinio. Apie 17 val. vakaro, susisiekę su aukštesnėm instancijom, Rovno miesto milicijos pareigūnai kunigą K. Žilį ir su juo buvusius klierikus buvo priversti paleisti, kartu grąžino ir neteisėtos kratos metu paimtas religines knygas.


Klaidų atitaisymas. "LKBK" Nr. 77 skyrelyje Pareiškimai ir protestai po pareiškimu dėl Vilniaus Katedros grąžinimo turi būti: Ėriškiai — 456 (parašyta Eisiškiai), Uliūnai — 102 (parašyta Leliūnai).