Gerbiamas ir mylimas Ganytojau, mes be galo džiaugiamės, kad Šventasis Tėvas, įvertinąs Jūsų nuopelnus Bažnyčiai, konsekravo Jus arkivyskupu ir paskyrė pronuncijumi Olandijoje.

Dėkojame Jums, kad ilgą laiką, užimdamas aukštas pareigas Romos Kurijoje, nuoširdžiai rūpinotės Lietuvos Bažnyčios reikalais.

Linkime geros sveikatos, Dievo palaimos ir švč. Mergelės Marijos globos tolimesniame Jūsų gyvenime ir naujose pareigose.

Tikime, kad ir dabar atidžiai seksite Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtį ir visokeriopai remsite jos reikalus.

Su pagarba ir meile 
"LKB Kronikos" redakcija