• Sveikiname naująjį lietuvių arkivyskupą Audrį Bačkį!

 Dėkojame už auką!

Kun. Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas Kybartuose lapkričio 6 d. sutikimo metu

• Pareiškimai ir protestai 

• Žinios iš vyskupijų 

• Sovietinėje mokykloje

• Sovietinėse respublikose

1988 m. gruodžio 8 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 80

Numeris skiriamas buvusiems sąžinės kaliniams 
kun. Sigitui Tamkevičiui, Viktorui Petkui, Baliui Gajauskui, 
Gintautui Iešmantui, Petrui Gražuliui, 
praeitų metų lapkričio mėnesį sugrįžusiems į Lietuvą

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!