Numeris skiriamas J. E. Vilniaus 
Vyskupui Julijonui Steponavičiui,
už ištikimybę Bažnyčiai 
28 metus nešusiam tremtinio dalią

 • Persitvarkymas, Sąjūdis ir Bažnyčia
 • Sveikiname ir dėkojame
 • Sugrįžimo į Vilniaus Katedrą iškilmės 
 • Reabilituotas a.a. vyskupas Mečislovas Reinys 
 • Jaunimo organizacijos
 • Pareiškimai ir protestai 
 • Žinios iš vyskupijų

1989 m. kovo 19 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 81

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!