Tėvyne mano, tu esi 
Visų tremtinių ilgesy, 
Tu rugio širdyje gyva, 
Daina skambioji Lietuva!

Juodam gimtinės arime 
Ir balto beržo ošime, 
Tu vyturio tyroj dainoj, 
Ir Kryžių kalno tylumoj . . .

Tu iš piliakalnių širdies, 
Iš aukurų šventos ugnies . . . 
Virš klevo žydinčių pečių 
Žvelgi į mus akim žvaigždžių.

Mums sakė motina sena — 
Tu — mūsų meilė ir daina! 
Buvai tu vargšė tremtinė . . . 
Tau širdį žudo giltinė! . .

Bet tu iš ašarų karčių, 
Bet tu iš tūkstančių nakčių 
Vėl išsiskleist kaip aušra, 
Tu — mūsų Motina gera!

K. Gaudenis