Vytis

 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

AUŠRA NR. 
12 [52]

NUMERIS SKIRIAMAS LIETUVOS HELSINKIO
GRUPĖS NARIUI VIKTORUI PETKUI

Numeryje:
1. Lietuvos Laisvės Lygos deklaracija.
2. Tėvynė mano.
3. Viktoro Petkaus teismo proceso medžiaga.
4. SOS! SOS! SOS!
5. Apie B. Gajausko teismą.
6. Atviras laiškas.
7. Raudonasis karas.
8. Taikos sonetas.
9. Okupacijos ir kolonizacijos Lietuvoje.
10. Religijos vaidmuo lietuvių tautai.
11. Lietuva.
12. Du kankiniai.
13. Kur mūsų Vytis?
14. Žinios (Už Lietuvą, už laisve, už Dievą! — ir kt.).

Lietuva 
1978 m. rugpjūtis