Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 13 [53]

 Numeryje:
 1. Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo!
 2. SOS! SOS! SOS!
 3. Tokį mes jį pažinojome.
 4. Tėvyne mana (eil.).
 5. Lietuvos patriotai ir jos budeliai.
 6. Netiesa (eil.).
 7. Štai jis — tarybinis humanizmas.
 8. Malda (eil.).
 9. Atsiminimai iš Gulago salymo.
 10. Tarybinė mafija.
 11. Valdžia vengia dialogo su tikinčiaisiais.
 12. Žinios (Dėstytojų korupcija).

Lietuva 
1978 m. spalis