Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 14 [54]

    Numeryje:
    1. Kun. K. Garucko pareiškimas
    2. Nepalūžkit, ąžuolėliai. Baliui (eil.)
    3. SOS! SOS! SOS!
    4. Atviras laiškas Lietuvos KP antrajam sekretoriui
    5. V. Mykolaičio-Putino eilėraštis
    6. Prekyba tautomis
    7. Tik neapleisk! (eil.)
    8. Žvilgsnis į ateities Lietuvą
    9. Kur Nemunėlis. Tėvyne Motina (eilės)
    10. Žinios

Lietuva 
1978 m. gruodis