Paskutiniu metu iš Baltarusijos į Rygą vežami rusai. Purciems ir Mežriems rajonai pasidarė tikros rusų kolonijos; vien paskutiniu metu atvyko apie penki tūkstančiai rusų. Jie aprūpinami butais, gerai apmokamu darbu, vaikai priimami į vaikų darželius, lopšelius. Kieno sąskaita?

    Vietiniai gyventojai latviai negali ne tik gauti naujo buto, bet neturi galimybės padidinti jau turimą plotą net tada, kai šeima padaugėja arba apsiveda vaikai. Latvių mokyklų skaičius nuolat mažėja. Mažėja ir gyventojų skaičius ... Jų sąskaita auga rusų mokyklų skaičius, kaip ir kitų kultūrinių įstaigų. Statistikai jau prieš kelis metus pastebėjo latvių gyventojų mažėjimą. Jei ir ateityje latvių mažės, o rusai veršis į Latviją, tai dar spėsime patys pamatyti šios tautos išnykimą.

    AR NE LAIKAS SUSIRŪPINTI PABALTIJO ŠALIŲ KLAUSIMU?! O labiausiai gražiosios Latvijos gyventojų likimu!

    Užkirsti kelią įvežti rusus į Latviją!


    Suteikti normalias gyvenimo sąlygas vietiniams gyventojams! Neleisti steigti pramonės, kur negalima aprūpinti sava darbo jėga, nes tai ir yra pagrindinė dingstis šalies asimiliavimui.


    LIETUVIAI, LATVIAI, ESTAI! Juk mūsų šalys trys sesės! Neleiskime skriausti Latvijos! Juo daugiau supsis lopšių su svetimtaučiais Latvijoje, juo greičiau ji bus palaidota, o po jos neišvengiamai ir Estija su Lietuva.

    VISAS PASAULIS TEGU SUŽINO TIKRĄJA LATVIJOS PADĖTĮ! Gal bent tai padės sulaikyti okupantų veržimąsi į Latviją.

Arvinas

1979.11.24.

*    *    *