Turinyje:
    1. Neužmirštama diena.
    2. Kreipimasis į visus pasaulio lietuvius.
    3. Rusai kolonizuoja Latviją.
    4. SOS! SOS! SOS! (Pareiškimas dėl Ragaišio arešto ir kt.).
    5. Dėl A. I. Solženycino tremties.
    6. Žudynės Juodupėje.
    7. Brolių kančiai (eil.).
    8. Gėdingiausias Tarybų Sąjungos karas.
    9. Ką tu pats padarei?
    10. Kryžių kalnas (eil.).
    11. Jie išeina.
    12. Su Kristaus vėliava (eil.).
    13. Komunistinės moralės vaisiai.
    14. Žinios.

Lietuva 
1979 m. vasaris

Tegul meilė Lietuvos 
        Dega mūsų širdyse 
        Vardan tos Lietuvos 
        Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 15 [55]