Ateistai mėgina savo propagandoje klastoti faktus. Štai vienas toks faktas. Š.m. "Mokslas ir gyvenimas" 1 numeris 9 puslapyje rašoma: ..."išdidusis jėzuitų kalinys T. Kampanela, apie 27 savo gyvenimo metus praleido tamsiose kalėjimų vienutėse..." Tai yra grubus melas. Kuo remdamasis arch. m.k. J. Vanagas tai tvirtina ir klaidina skaitytojus?

1. Kokiu būdu jėzuitai galėjo jį įkalinti, kai jie iš viso neturėjo kalėjimų? 1599 m., kai T. Kampanela pateko į kalėjimą, buvo praėję vos 45 metai nuo jėzuitų įsteigėjo mirties. Ką jie tada galėjo padaryti, jei jų buvo dar tik saujelė?


2. Už ką bažnytininkai būtų galėję ant jo rūstauti, jei šio vienuolio domininkono filosofinis mokymas neprieštaravo jokiai Bažnyčios dogmai? Jei jis būtų buvęs eretikas-atskalūnas, popiežius Urbonas VIII nebūtų stengęsis jį išlaisvinti ir nebūtų jam skyręs pensijos, ir jo nebūtų priglaudęs kardinolas Richelieu.

1963 m. Leipcige išleistoje Meyerio enciklopedijoje T. Kampanela atvaizduotas vienuolio abite ir rašoma, kad įkalintas už tai, jog dalyvavo italų liaudies sukilime prieš pavergėjus ispanus. Taip rašo ir kitos enciklopedijos.

Ne jėzuitai, o Ispanijos karalius jį laikė kalėjime.

K. Vežliauskas