Tegul meilė Lietuvos
                Dega mūsų širdyse. 
                Vardan tos Lietuvos 
                Vienybė težydi!

                    V. Kudirka

AUŠRA NR. 2 [42]

    Numeryje:

    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas

    "Aušros" gadynė

    Naujos rusinimo priemonės mokykloje 

    A.a. Mindaugas Tamonis

    Mintys, apmąstant susidorojimą su M. Tamoniu

    Muravjovo epochos dvasia

    Ko siekia V. Miniotas?

    Ir vėl Balfo ranka...

    Nusikaltimo pėdsakams dingstant

    Kada Lietuva buvo suvereni?

    Pastabos apie tarybinius partizanus

    Eilinė apgaulė

    Kam naudinga tyla?

    Solidarizuojamės su rusų disidentais!

    Žinios

 

1976 m. vasario 16 d.