Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 20 [60]

 

Turinys:

1. Kodėl niekinama lietuvių tautos praeitis?

2. SOS! SOS! SOS! (Lietuvai ir pasauliui. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 26. Doc. Vyt. Skuodžio laiškas ir kreipimasis. Kratos. Areštai).

3. Vlado Šakalio protesto pareiškimas.

4. Ukraina, mūsų viltie . . .

5. Ne tik gailestingumas, bet ir teisingumas.

6. Kun. K. Garucko autobiografiniai laiškai.

7. Ne viską išsakė (eil).

Lietuva 
1980 m. sausis