Donatas Šaltalankis


Nekilnokim su priešu taures! 
Nedėkokim už tariamą laisvę! 
Tautiškumo idėjas taurias 
į šūkius atėjūnų nekeiskim!

Svetimais netikėkim stabais! 
Nesilenkim prie vergvaldžių padų! 
Mūsų tautą nuo amžių grubiai 
Priešai niekina, engia ir ardo . . .

Bet vistiek ji lyg upė leduos 
Ir gyvybę dar turi, ir srovę. 
Idealų šventų neparduos, 
Neiškeis į pripildytą lovį.

Atžalyną išlaužyt neleis! 
Neįsūnys nė svetimą tarmę! 
Nenueis išdavikų keliais, 
Bet išsaugos ir vardą, ir garbę!

* * *