Raseiniškis


Kryžiais parimusi, medžiais godojanti, 
Šimtmečius kenčianti, šimtmečius tylinti, 
Tiek kart išduota, pirkta — parduota, 
Raudanti, klumpanti, vėlei pakylanti.

Kraujuos paskendo vakaro saulė . . . 
Rytmečio žvaigždės kulkomis lijo . . . 
Kardai kapojo, žeidė apgaulė, 
Laužė liepsnojo, žaizdos negijo . . .

O Tu stovėjai rūsti ir liūdinti, 
Brolius išleidusi, brolius palaidojus. 
Kardą paėmusi ėjai ir budinai 
Sūnus į šventą kovą už laisvę.

Tu nenumirsi, Tu nevergausi 
Brolius ir priešus žemėj užarusi . . . 
Požemiuos pūdyti, kovų užgrūdinti 
Mes Tavo vardą kaip maldą tariame:

TĖVYNE, LIETUVA!

* * *