Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA
Nr. 23 [63]

Turinys:
1. Jau keturios dešimtys metų! (eil.).
2. Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas (blaivybės klausimu).
3. Atsakymas mokytojai.
4. Muravjovas vakar ir šiandien (Maskvos kova prieš katalikybę).
5. Dar vienas pavojus (Apie gyventojų prieauglio mažėjimą Lietuvoje).

Lietuva 
1980 m. liepa