Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 25 [65]

Turinys:
1. 550 metų nuo Vytauto Didžiojo mirties.
2. Raštas šv. Tėvui (Apie lietuvių religinę padėtį Seinuose).
3. Partijos pažadai ir tikrovė.
4. Mūsų vėliava — krikščioniškasis patriotizmas.
5. Tautinis gyventojų pasiskirstymas Lietuvoje.
6. Viktoro Petkaus laiškas.
7. Rasų kapinėms pavojus!
8. Čia priesaiką Tėvynei atiduot atėjom.

Lietuva 
1980 m. gruodis